Fakulta humanitních studií UK – přestavba menzy Koleje 17. listopadu

Kuba & Pilař architekti